Liiketoiminnasta uutta energiaa

”Minulle yrittäjyys on mahdollisuus ilmaista itseäni. Haluan olla vaikuttamassa ja tekemässä maailmasta paremman paikan elää. Pelkkä koulunpenkillä istuminen ei riittänyt, vaan halusin pistää myös oppimaani käytäntöön. Yrittäjyys ei ole vain yrityksen perustamista ja sen pyörittämistä. Se on tapa ajatella ja nähdä kaikki ne mahdollisuudet, joita on ympärillämme maailmassa. En halua olla vain sivustakatsoja, haluan vaikuttaa.”

Näin kertoo Jani Maljanen, 24-vuotias tietojenkäsittelytieteen opiskelija Oulun yliopistosta. Jani on yksi Fineria-yrityksen perustajista. Hybridigeneraattoreita rakentavan Finerian päämääränä on, että generaattorit tuottavat toimintavarmaa, puhdasta energiaa ja paikkaavat sähköntuotannon aukkoja kehittyvissä maissa kuten Nigeriassa.

Fineria on yksi lukuisista yrityksistä, jotka ovat syntyneet Oulun yliopiston opiskelijoiden osaamisesta, yliopiston tukemana. Oulun yliopisto tukee yritystoimintaa ja sen käynnistämistä tutkimus- ja opetustyön lisäksi tarjoamalla mentorointia, verkostoja ja tiloja. Edistämme innovointia tarjoamalla ympäristön, joka rohkaisee uusiin, monitieteisiin ratkaisuihin.

Yliopisto-opiskelijat ja tutkijat voivat jo opiskeluaikana suuntautua yrittäjyyteen siihen valmistavan urapolun kautta. Urapolun osaksi on hahmottumassa kaikille opiskelijoille suunnattu yrittäjyyden perusopintojakso, Demola työelämäprojektit, Yrittäjyyden ja työelämätaitojen sivuainekokonaisuus sekä Avanto Accelerator ideakiihdyttämö.

Vuonna 2012 yliopisto käynnisti Business Kitchenin, joka on organisaatiorajat ylittävä toimintamalli ja alusta, jossa Oulun alueen korkeakoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjyystoimijoiden, Oulun kaupungin, maakuntaliiton ja yrittäjien kanssa. Business Kitchen luo uutta ajattelemisen ja työn tekemisen tapaa, jossa julkinen sektori kohtaa yksityisen ja sarjayrittäjä nuoren yritysidean kehittäjän. Samalla rakentuu silta oppimisen, työllistymisen ja yrittäjyyden välille. Yrittäjäyhteisössä työskentely törmäyttää eri alojen osaajia ja valmistaa yrittäjyyteen sekä yrittäjämäiseen työskentelytapaan. Toiminta tähtää uusien liiketoimintaideoiden ja uuden liiketoiminnan luomiseen ja kasvuliiketoiminnan kehittämiseen korkeakoulujen kansainvälisessä verkostossa.

Linnanmaan kampusalueelle vuoden 2016 alussa avattu Tellus Innovation Arena yhdistää tutkimus-, innovaatio-ja ja yrittäjyystoiminnan palvelut sekä tarjoaa yhteistyötilat ja tapahtuma-areenan yliopistoyhteisön ja sidosryhmien tarpeisiin. Taloudellisen hyvinvoinnin ja työllisyyden ylläpitäminen Suomessa ja Oulun seudulla edellyttää uutta yrittäjyyttä sekä kehittyvää ja kasvavaa liiketoimintaa. Tähän tavoitteeseen Oulun yliopisto on erittäin sitoutunut.

Tue innovaatioita, lahjoita tästä >>